लूकाकाे पुस्‍तक्‌

 

 

तपाइले यसमा लुकाकाे पुस्‍तक पढ्‌न सक्‍नुहुन्‍छ साथै नीःशुल्‍क डाउन्‌लाेड्‌ समेत गर्‌न सक्‍नुहुन्‍छ।