बाईबल अडियो कथा

यहाँ हामिले बाईबलका पदहरु रेकर्ड गरेर अडियोको रुपमा राखेका छौं । तपाँईले सुन्‍न तथा निःशुल्‍क  डाउनलोड पनि गर्न सक्‍नुहुन्‍छ।

 • सृष्टीकाे कथा

 • अब्राहमकाे कथा

 • येशु स्वर्गमा जानुभएको

 • येशुलाई क्रुसमा टाँगी मारीएको कथा

 • हात सुकेको मानिस निको भएको

 • अयुबको कथा

 • मानिसको सेवा गर्न येशु आउनु भएको

 • आब्राहामको कथा

 • पवीत्र अात्‍मा

 • विधुवाको कथा

 • आब्राहाम रा लोत

 • मानिसमा पाप

 • योनाको कथा

 • खानु नहुने फल

 • यरुशलेम मण्‍डली मानिसहरु