गुगल चित्र

संखुवा सभा जिल्ला, खाँदबारी नगरपालिका ४